Napisz do nas:


Wysyłając powyższe zapytanie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez AT Group w Czeladzi przy ul. Szpitalnej 7a zwanej w dalszej części Administratorem moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym, które zostaną przekazane Administratorowi dla potrzeb komunikacji, w szczególności udzielenia odpowiedzi na przedstawione zapytanie. Mam świadomość, że wyrażenie zgody upoważnia Administratora do przetwarzania moich danych osobowych w przyszłości od momentu udzielenia ww. zgody do chwili złożenia przeze mnie oświadczenia woli o odmiennej treści, w tym w szczególności o cofnięciu zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Informacje kontaktowe

  • ul. Stanisława Staszica 7a, 41-250 Czeladź
  • 607-147-755